Tag Archives: perjamuan kawin

Nubuat dalam hari raya Paskah untuk generasi Akhir Zaman!

Shalom sahabat CAZ, 7 hari raya dalam imamat 23 menubuatkan  karya Allah dari keselamatan hingga kehidupan kekal di Sorga. Salah satu yang kita akan lihat kali ini adalah hari raya Paskah. Nubuatan Paskah dalam PL digenapi dalam satu Pribadi, yaitu Yesus yang disembelih sebagai domba Paskah. Dan dalam artikel ini kita akan melihat nubuatan Paskah, secara khusus maknanya secara profetik, ...

Read More »

Banyak atau sedikitkah yang selamat?

Shalom sahabat CAZ. Pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang sering kali orang tanyakan. Alkitab sebenarnya tidak pernah menuliskan mengenai jumlah secara matematis mengenai bilangan orang yang akan selamat. Meski demikian, terdapat beberapa perumpamaan yang “dianggap” menyiratkan apakah banyak atau sedikit orang yang akan diselamatkan. Mari perhatikan kisah dalam Yoh 1:35-40 Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang ...

Read More »