Pemulihan Israel
Pemulihan Israel

Periode Waktu pemulihan Israel berdasarkan  Daniel 8:14!

Shalom sahabat CAZ,

Kapan pemulihan Israel di mulai?

Maka ia menjawab: “Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar.” ~Daniel 8:14

Bilangan 14:34 : satu hari dihitung satu tahun

~2300 hari = 2300 tahun~

Kapan perhitungan 2300 tahun dimulai ?

Admin telah membahas bahwa Yerusalem dipulihkan di tahun 457 SM, yaitu pada zaman raja Artahsasta dari Persia.

Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat nabi Hagai dan nabi Zakharia bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius dan Artahsasta, raja-raja negeri Persia. ~Ezr 6:14 

Maka perhitungan 2300 tahun dimulai sejak tahun 457 SM, disinilah titik awalnya.

Sehingga 457 SM + 2300 = 1843 M = Tahun permulaan pemulihan itu.

Pemulihan Israel

Pemulihan Israel

Perhatikan bahwa admin pernah membahas mengenai Daniel 9:27 dimana 7×7 masa, 62x 7 masa, sudah digenapi! Sekarang tersisa 1×7 tahun, tetapi 3,5 tahun pertama telah digenapi oleh Tuhan Yesus.

Daniel 12:7 menuliskan demikian

Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit: “Satu masa dan dua masa dan setengah masa; dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi!”

1 Masa, 2 Masa, setengah Masa.

Gambaran ini merupakan nubuatan dalam kisah perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Peristiwa ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.   Perjalanan ke tanah Kanaan
2.   Merebut tanah Kanaan
3.   Penentuan apakah tetap beribadah kepada Tuhan di tanah Kanaan

Satu masa (Perjalanan ke tanah Kanaan) 40 tahun

Orang Israel makan manna empat puluh tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang; mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. ~Kel 16:35 

Sejarah mencatat kembalinya bangsa Israel (Data Wikipedia) yaitu:

Aliyah Pertama dimulai pada tahun 1881
Aliyah Kedua (1904–1914)
Aliyah Ketiga (1919–1923)
Aliyah Keempat (1924–1929)
Aliyah kelima (1929-1939)

Dua masa (merebut tanah Kanaan) 80 tahun

Sejarah mencatat bahwa sejak 80 tahun terakhir Israel terlibat perang besar, yang berkaitan dengan tanah nenek moyang mereka

Pemberontakan Arab di Palestina 1936-1939
Perang Palestina 1948
Perang Arab-Israel 1948
Perang Enam Hari 1967
Perang Yom Kippur 1973
Operasi Opera 1981
Perang Saudara Lebanon 1982
Perang Lebanon Pertama 1986
Intifada Pertama 1987
Konflik Israel-Gaza 2008-2009
Konflik Israel-Palestina lainnya

Setengah masa (Penentuan apakah tetap beribadah kepada Tuhan di tanah Kanaan) 20 tahun

Sebab di atas gunung-Ku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah Firman Tuhan ALLAH, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepada-Ku. Di sana Aku akan berkenan kepadamu dan di sana Aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. ~Yeh 20:40 

Kitab hakim-hakim tertulis sejak Yosua selesai merebut tanah Kanaan, saat itu Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka ditindas oleh tetangga mereka selama 20 tahun. Kitab hakim-hakim 4:1-3 menulis demikian:

Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata TUHAN. Lalu TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset-Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada TUHAN, sebab Sisera mempunyai sembilan ratus kereta besi dan dua puluh tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras.

Prophacy of Israel

Prophacy of Israel

Dengan demikian 1 masa + 2 masa = 0,5 masa = 40+80+20 = 140

1881+140 = 2021

Tahun pemulihan dimulai tahun 1843, dan Migrasi pertama tercatat tahun 1881, hanya berselang 38-39 tahun dari masa yang dinubuatkan dalam kitab Daniel. Jika data sejarah akurat migrasi pertama bangsa Yahudi itu terjadi di tahun 1881, itu berarti Daniel 9:27 bisa tergenapi di tahun 2021. Tahun 2021 adalah batas akhir bagi bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan di tanah Kanaan. Kita tidak akan tahu persis jika masih ada aliyah atau migrasi yang tidak tercatat, ini hanya perkiraan, 100% bisa salah.

Diolah dari berbagai sumber.

Facebook Comments

One comment

 1. Netty Arni, SH-Notaris

  Marilah kita membersihkan diri dan mensucikan hati serta bertobat memohon ampun kepada-Nya, biarlah Dia menolong kita di dalam mempersiapkan pembangunan Bait Suci Ketiga yg menjadi pusat peribadatan atau Ka’bah bagi umat Yahudi dan ‘Rumah Doa Bagi Segala Bangsa’, supaya semua suku dan umat dan bahasa dan bangsa bisa membersihkan/mensucikan/menguduskan diri di sana, ………
  – “Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem!
  – Maka Engkau akan berkenan kepada korban yg benar, korban bakaran dan korban yg terbakar seluruhnya; maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu”. (Mazmur 51:20-21)
  – “Mereka akan membangun reruntuhan yg sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yg sejak dahulu menjadi sunyi; mereka akan memperbaharui kota-kota yg runtuh, tempat-tempat yg telah turun-temurun menjadi sunyi.
  – Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu.
  – Tetapi kamu akan disebut imam TUHAN dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka”.
  – “Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak dapat tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh.
  – Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yg akan ditentukan oleh TUHAN sendiri.
  – Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan TUHAN dan sorban kerajaan di tangan Allahmu.
  – Engkau tidak akan disebut lagi ‘ yang ditinggalkan suami’. dan negerimu tidak akan disebut lagi ‘yang sunyi’, tetapi engkau akan dinamai ‘yang berkenan kepada-Ku’ dan negerimu ‘yang bersuami’, sebab TUHAN telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami”. (Yesaya 61:4-6, 62:1-4)
  Amin -Puji Allah – Allah Maha Besar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: